De acordo co establecido pola normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que está a facilitar os seus datos de carácter persoal ao Responsable de Tratamento:

Titular: Jorge Barredo
Enderezo: San Mauro, 13, 32300, O Barco de Valdeorras
C.I.F. 76708749-T
Email: info@enbarcarte.com

1.- FINALIDADE DO TRATAMENTO

Os datos recopilados serán unicamente os detallados no formulario de contacto. Jorge Barredo poderá tratar os seus datos de carácter persoal de acordo coas seguintes finalidades:

Xestionar a súa navegación a través do Sitio web.

Xestionar o servizo de Atención ao cidadán, para dar resposta ás dúbidas, queixas, comentarios ou inquietudes que poida ter relativas á información incluída no Sitio web, así como calquera outras consultas que poida ter.

Xestionar o cumprimento, mantemento, desenvolvemento e control de calquera relacións que Jorge Barredo manteña con vostede. O feito de non facilitar certa información sinalada como obrigatoria, pode levar que non sexa posible xestionar a súa petición a través do formulario de contacto. No caso de que nos achegue Datos Persoais de terceiros, vostede responsabilízase de informar e obter o consentimento destes para ser achegados coas finalidades indicadas nos apartados correspondentes da presente Política de Privacidade e Cookies.

2.- LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO DOS seus DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

A lexitimación baséase no consentimento que vostede nos outorga ao clicar o botón “ACEPTO A POLÍTICA DE PRIVACIDADE”

3.- DESTINATARIOS DE CESIÓNS

Non cederemos os seus datos a terceiros.

4.- DEREITOS

Por último, informámoslle dos seus dereitos en materia de protección de datos.

Dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais.
Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión (dereito ao esquecemento).
Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, e a opoñerse ao tratamento
Dereito á portabilidade dos datos.

Jorge Barredo dispón de formularios adecuados respecto diso. Non ten máis que solicitalos ou ben presentar o seu propio escrito no enderezo:

Rúa San Mauro, 13, 32300 O Barco de Valdeorras ou no email: info@enbarcarte.com

5.- MEDIDAS DE SEGURIDADE

Jorge Barredo ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, a perda e o tratamento e/ou o acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos provenientes da acción humana ou do medio físico e natural a que están expostas.